By Cz Innovationstag

Datenschutz

1.  Ochrana osobních údajů přehledně

Všeobecné informace

Následující informace poskytují jednoduchý přehled o tom, co se stane s vašimi osobními údaji při návštěvě našich webových stránek. Osobní údaje jsou všechna data, která vás osobně identifikují. Podrobné informace o ochraně osobních údaju naleznete v našich zásadách ochrany osobních údajů uvedených pod tímto textem.

Sběr dat na našich webových stránkách

Kdo je zodnpovědný za shromažďování údajů na těchto stránkách?
Zpracování údajů na téchto webových stránkách provádí provozovatel webových stránek. Kontaktní údaje naleznete v části impresum na této webové stránce.

Jak shromažďujeme údaje? Ostatní data jsou automaticky shromažďována při návštěvě webové stránky prostřednictvím našich informačních systémů. Jedná se především o technická data (např. internetový prohlížeč, operační systém nebo čas návštěvy stránky). Sběr těchto dat probíhá automaticky, jakmile vstoupíte na naši webovou stránku.

Na co využíváme vaše data?
Část těchto údajů se shromažďuje, aby se zajistilo bezchybné poskytování webových stránek. Další údaje mohou být použity k analýze chování uživatelů.

Jaká práva máte ohledně vašich údajů?
Kdykoli máte právo získat bezplatně informace o původu, příjemci a účelu uložených osobních údajů. Kromě toho máte právo požadovat opravu, blokování nebo výmaz těchto dat. Za tímto účelem a v případě dalších dotazů týkajících se ochrany osobních údajů nás můžete kdykoli kontaktovat na adrese uvedené v impresu. Kromě toho máte právo na odvolání se k příslušnému dozorovému úřadu.

 

2. Obecné informace a povinné informace

Ochrana osobních údajů

Provozovatel těchto stránek bere ochranu vašich osobních údajů velmi vážně. S vašimi osobními údaji nakládáme důvěrně a v souladu se zákonnými předpisy o ochraně údajů a těmito zásadami ochrany osobních údajů. Pokud použijete tuto webovou stránku, budou shromažďovány různé osobní údaje. Osobní údaje jsou údaje, které vás osobně identifikují. Tyto zásady ochrany osobních údajů vysvětlují, která data shromažďujeme a na co je používáme. Vysvětlují také, jak a za jakým účelem se toto děje. Upozorňujeme na to, že přenos dat přes internet (např. komunikace prostřednictvím e-mailu) může obsahovat bezpečnostní chyby. Úplná ochrana dat před přístupem třetích stran není možná.

Informace o provozovateli stránky

Společní správci ůdajů na této webové stránce jsou:
 

1) Bezirk Oberpfalz
Ludwig-Thoma-Straße 14
93051 Regensburg
Telefon: +49 (0) 941 / 91 00 – 0
Telefax: +49 (0) 941 / 91 00 – 11 12
E-Mail: hauptverwaltung@bezirk-oberpfalz.de
Pověřenec pro ochranu osobních údajů Bezirk Oberpfalz (kraj Horní Falc) Christian Hummel

Odvolání vašeho souhlasu se zpracováním dat

Mnoho operací zpracování je možné pouze s vaším výslovným souhlasem. Máte právo svůj souhlas kdykoli odvolat. To můžete učinit tím, že nám pošlete neformální e-mail. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.

Právo podat stížnost u příslušného dozorového úřadu

V případě porušení nařízení o ochraně osobních údajů má dotyčná osoba právo úpodat stížnost u příslušného dozorového úřadu. Příslušný dozorový úřad pro ochranu osobních údajů je zemský pověřenec pro ochranu osobních údajů spolkové země, ve které mají správci 1 až 3 sídlo. Seznam pověřenců pro ochranu osobních údajů a jejich kontaktní údaje naleznete v následujícím odkazu: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html. Pokud je aktivováno SSl- popř. TLS šifrování, nemohou být data, která nám předáte, přečtena třetími stranami.

Přístup k osobním údajům, omezení zpracování, výmaz

V rámci platných zákonných nařízení máte kdykoli právo na bezplatný přístup k informacím o uložených údajích, jejich původu a příjemci a účelu jejich zpracování a popř. právo na opravu, omezení zpracování nebo výmaz těchto dat. Za tímto účelem stejně jako v případě dalších otázek na téma osobní údaje se na nás můžete kdykoli obrátit na adrese uvedené v impresu.

Odvolání proti zpracování údajů pro účely marketingu

Proti používání dat, která jsou zveřejněna jako povinné údaje v impresu, pro zasílání nevyžádaných reklamních a informačních materiálů se tímto vznáší námitka. Provozovatelé stránek si výslovně vyhrazují právo podniknout právní kroky v případě nevyžádaného zasílání reklamních informací, např. prostřednictví spamů.

3. Zpracování dat na naší webové stránce

Cookies

Internetové stránky částečně využívají tzv. cookies. Soubory cookie nepoškozují váš počítač a neobsahují žádné viry, Cookies slouží k tomu, aby naše nabídka byla uživatelsky přívětivější, efektivnější a bezpečnější. Cookies jsou malé textové soubory, které jsou vytvořeny ve vašem počítači a jsou ukládány vaším internetovým prohlížečem. Většina souborů cookie jsou tzv. „Session-Cookies“. Ty jsou po opuštění stránky automaticky smazány. Ostatní cookies zůstavají uloženy v zařízení dokud je neodstraníte. Tyto soubory nám umožňují znovu rozpoznat váš internetový prohlížeč při další návštěvě stránky. Můžete svůj internetový prohlížeč nastavit tak, abyste byli informováni o používání cookies a povolit cookies pouze v jednotlivých případech, přijímat cookies pouze v určitých případech nebo je celkově zakázat  a aktivovat automatické odstranění cookies při zavření prohlížeče. Zakázání souborů cookies může omezit funkčnost této webové stránky. Cookies, které jsou nutné pro elektronickou komunikaci a k poskytování některých vámi požadovaných funkcí (např. nákupní košík), jsou ukládány na základě čl. 6 odst. 1 písm. f Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Provozovatel webových stránek má oprávněný zájem o ukládání cookies pro technicky bezchybné a optimalizované poskytování svých služeb. Pokud budou uloženy další soubory cookie (např. cookies pro analýzu chování při vyhledávání), bude o nich  v těchto zásadách ochrany osobních údajů pojednáváno odděleně. Stránky používají pro informaci o cookies soubor cookie pro ukládání nastavení uživatele.

Soubory protokolu serveru

Poskytovatel stránek automaticky shromažďuje a ukládá informace v tzv. souborech protokolu serveru, které nám váš prohlížeč předává automaticky. Jedná se o:

  • typ prohlížeče a verzi prohlížeče
  • používaný operační systém
  • URL odkazující na uživatele
  • hostname přístupového počítače
  • čas požadavku serveru
  • IP adresu

Sloučení těchto dat s dalšími zdroji dat se neprovádí. Zpracování dat probíhá na základě čl. 6 odts. 1 písm. b GDPR, který umožňuje zpracování dat pro plnění smlouvy nebo ro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy.