By Cz Innovationstag

Referenti

[Translate to Czech:]
Prof. Dr. Tobias Chilla | Profesura pro regionální rozvoj na Univerzitě Erlangen-Norimberk

Co zvyšuje odolnost příhraničních regionů?

[Translate to Czech:]
Prof. Dr.-Ing. Oliver Brückl | Professor für Energienetze | OTH Regensburg

Kde spočívá rozdíl mezi zajištěním dodávek a odolností zásobování elektrickou energií? Jsou oba tyto faktory dostatečné a odpovídající?

[Translate to Czech:]
Magdalena Kellner | Vedoucí oddělení digitální vzdělávání

Nové cesty ve vzdělávání

[Translate to Czech:]
Florian Waldeck | vedoucí Future Lab

Nové cesty ve vzdělávání

[Translate to Czech:]
Alexander Walberer | BHS Global Logistics GmbH – Managing Director

Výstavba logistických parků

[Translate to Czech:]
Jakob Mašat | Aimtec a.s. Business Development Manager

Resilience through Digital Transformation

[Translate to Czech:]
Martin Novotný | RELABIO Management Consulting

Faktory rezilience prostřednictvím kultury vedení

[Translate to Czech:]
Eveline Schönleber | Geschäftsführerin der MAC Mode GmbH & Co. KGaA | Wald
[Translate to Czech:]
Franz Löffler | Prezident okresního sněmu

Pódiová diskuze

[Translate to Czech:]
Dr. Jürgen Helmes | Hlavní jednatel hospodářské komory IHK Regensburg pro Horní Falc/Kelheim

Pódiová diskuze

[Translate to Czech:]
Tomáš Cholinský | ředitel úseku SIT Port, Správa informačních technologií města Plzně

Plzeňský INovační Ekosystém

[Translate to Czech:]
Linda Šimonová | HR Advisor | Headhunter @CIE HR | member of CIE Group

Pódiová diskuze

[Translate to Czech:]
Rudolf Špoták | Hejtman Plzeňského kraje

Pódiová diskuze

[Translate to Czech:]
Lars Engel | Managing Director, BHS Corrugated Maschinen- und Anlagenbau GmbH

Pódiová diskuze