By Cz Innovationstag

Cílem Česko-bavorského inovačního dne je představit nové technologie a poukázat na excelenci regionálních společností.

Organizátoři - Obchodní a průmyslová komora Regensburg pro Horní Falc / Kelheim
a Poradenská kancelář Horní Falc - chtějí prezentovat trendy a aktuální témata.

Pravidelný roční kongres by měl být místem setkávání odpovědných zástupců firem a vědy a zároveň platformou pro odbornou diskuzi a výměnu zkušeností na aktuální témata, získávání nových kontaktů a vytváření partnerství.

Na Česko-bavorském inovačním dni diskutují zástupci firem, vědy a politiky o důležitých budoucích tématech našeho společného přeshraničního hospodářského regionu.

V roce 2023 se budeme zabývat tématem „Rezilientní region“ s podtématy #vzdělávání #logistika #kultura.

Co znamená rezilientní ekonomika?

Proč je rezilience důležitá pro region?

Co dělá region rezilientním?

Abychom lépe porozuměli tématu, nechme nejprve promluvit odborníka. Prof. Dr. Chilla, odborník v oboru geografie na Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg, vysvětluje, jaké faktory přispívají k odolnosti hraničního regionu, jako je region Oberpfalz-Pilsen.

Poté si společně s našimi odborníky ve panelové diskusi rozmyslete, jaké příležitosti a rizika vidíte v souvislosti s jednotlivými faktory pro náš region, nebo jak se umísťujeme v mezinárodním srovnání.

Odpoledne se v dílnách společně s vámi zaměříme na témata vzdělávání, logistiky a kultury a jak přispívají k rezilientnímu regionu. Inspirujte se přitom impulsy od zástupců firem, technologických center a vzdělávacích institucí z obou zemí.

Jako zvláštní vrchol nabízíme na závěr exkurzi do zbrusu nového, moderního logistického centra společnosti BHS Corrugated pro výrobní a montážní zásobování a světové poskytování náhradních dílů.

Datum

8.11.2023
09 – 17 hod.

MÍSTO

BHS Corrugated Maschinen- und Anlagenbau GmbH
Paul-Engel-Straße 1
92729 Weiherhammer

TÉMA

"Rezilientní ekonomika" - Vzdělávání / logistika / kultura