By Cz Innovationstag

Cílem Česko-bavorského inovačního dne je představit nové technologie a poukázat na excelenci regionálních společností.

Organizátoři - Obchodní a průmyslová komora Regensburg pro Horní Falc / Kelheim
a Poradenská kancelář Horní Falc - chtějí prezentovat trendy a aktuální témata.

Pravidelný roční kongres by měl být místem setkávání odpovědných zástupců firem a vědy a zároveň platformou pro odbornou diskuzi a výměnu zkušeností na aktuální témata, získávání nových kontaktů a vytváření partnerství.

Na Česko-bavorském inovačním dni diskutují zástupci firem, vědy a politiky o důležitých budoucích tématech našeho společného přeshraničního hospodářského regionu.

V roce 2022 se zaměříme na téma # Budoucnost pracovního prostředí Lidé – změna – vedení.

Datum

20.9.2022
09 – 18 hod.

MÍSTO

PRIMAVERA Hotel & Congress centre
Nepomucká 1058/128
326 00 Plzeň

TÉMA

"Budoucnost pracovního prostředí": Lidé – změna – vedení