By Cz Innovationstag

Cílem Česko-bavorského inovačního dne je představit nové technologie a poukázat na excelenci regionálních společností.

Organizátoři - Obchodní a průmyslová komora Regensburg pro Horní Falc / Kelheim
a Poradenská kancelář Horní Falc - chtějí prezentovat trendy a aktuální témata.

Pravidelný roční kongres by měl být místem setkávání odpovědných zástupců firem a vědy a zároveň platformou pro odbornou diskuzi a výměnu zkušeností na aktuální témata, získávání nových kontaktů a vytváření partnerství.

Na Česko-bavorském inovačním dni diskutují zástupci firem, vědy a politiky o důležitých budoucích tématech našeho společného přeshraničního hospodářského regionu.

V roce 2023 se budeme zabývat tématem „Rezilientní region“ s podtématy #vzdělávání #logistika #kultura.

Datum

8.11.2023
09 – 17 hod.

MÍSTO

BHS Corrugated Maschinen- und Anlagenbau GmbH
Paul-Engel-Straße 1
92729 Weiherhammer

TÉMA

"Rezilientní ekonomika" - Vzdělávání / logistika / kultura

Již brzy PŘIHLÁŠENÍ ZDARMA NA INOVAČNÍ DEN #8.11.2023